O firmě

Společnost Liatik, spol. s r.o. byla založena v roce 1996 a celou svou činností usiluje o provádění zemních prací s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí. Tuto problematiku si vedení společnosti vytýčilo jako klíčovou především z hlediska globálně se zvyšujícího zájmu o tyto priority nejen ze strany EU, ale rovněž ze strany státu.  …více
O firmě

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti LIATIK, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0./18_183/0017106
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajících technologií, které mají relativně značnou spotřebu paliva. Předmětem předpokládaného projektu je výměna strojního vybavení společnosti LIATIK, spol. s r.o.. Nový stroj bude pořízen do areálu Plaňany. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti - dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti - snížení CO2, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0./18_183/0017105
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajících technologií, které mají relativně značnou spotřebu paliva.
Předmětem předpokládaného projektu je výměna strojního vybavení společnosti LIATIK, spol. s r.o.. Nové stroje bude pořízeny do areálu Libochovany. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti - dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti - snížení CO2, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
O firmě

Prodej palivového dřeva !

UPOZORNĚNÍ - prodej paliva přerušen.

Provozovna Zlonice:

Lisovice 30
PSČ: 273 71
Telefon:+420 724 054 771

Prodej dřevěného paliva

Realizace

Společnost postupně rozšiřovala svoji působnost a to v oblasti výstaveb vodovodů a kanalizací, především pro společnosti Stavby mostů Praha a.s. , Metrostav a.s. a Skanska CZ a.s.. V roce 2002 začala realizovat zakázky formou subdodávek v oblasti silničního stavitelství. Firma spolupracuje především s těmito společnostmi : Skanska CZ a.s, Skanska DS a.s., Stavby mostů Praha a.s., Stavby silnic a železnic a.s.a Metrostav a.s..  …více
Realizace

Těžba kamene

Od r. 2004 naše firma založila divizi, která realizuje těžbu a technologickou dopravu v kamenolomech a pískovnách. Tato divize nemalou měrou přispívá k obratu a hospodářskému výsledku firmy.  …více
Těžba kamene

Bazar

Nabízíme k prodeji použité stroje.  …více
Bazar
©2007, LIATIK s.r.o., Jilmová 1447/27, Praha 3, Česká republika, tel.: 222 512 693, fax: 222 512 693, email: info(at)liatik.cz